Category: Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner

  • Anhuker, stropping & signalgiverkurs

    September 26, 2023
    Anhuker, stropping & signalgiverkurs IK Kompetanse er dedikert til å skape en grundig læringsopplevelse hvor deltakerne føler seg ivaretatt og…
  • G4 Traverskran teori og praksis uten G11

    September 25, 2023
    G4 Traverskran teori og praksis uten G11 IK Kompetanse er opptatt av å skape en god læringsatmosfære, der deltakerne føler…