G4 Traverskran teori og praksis uten G11

IK Kompetanse er opptatt av å skape en god læringsatmosfære, der deltakerne føler seg ivaretatt og trygge. Vi har moderne og velutstyrte opplæringsfasiliteter, og tilbyr både teoretisk og praktisk opplæring.

Å håndtere en traverskran kan være en risikofylt oppgave, og det er viktig å ha god opplæring og kunnskap for å kunne betjene kranen på en trygg og sikker måte. Derfor er ‘G4 Traverskran teori og praksis uten G11’ kurs en viktig del av opplæringen for alle som arbeider med disse kranene.

Meld deg på

IK Kompetanse

Vi tilbyr kurs i "G4 Traverskran teori og praksis uten G11". Hovedhensikten med dette kurset er å gi de som skal arbeide med traverskraner inngående kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, samt forståelse for forskjellige typer bro- og traverskraner.

Innhold:
Når du er bevisst på risikoene og farene som kan oppstå, vil du kunne legge til rette for en trygg arbeidsplass. For å kunne delta på kurset må du ha fullført G11 Løfteredskap på forhånd, og det er ikke tilfeldig at reglene er strenge. Maskinene og redskapene er tunge arbeidsredskaper, og det kreves et visst kunnskapsnivå for å skape den sikkerheten enhver arbeidsplass fortjener. Vigerust Net har både juridisk og faglig ansvar for sertifisert opplæring i kursene G4/G11.

Agenda:
• Ekstrainnhold traverskrankurs
• Oppbygging av forskjellige typer bro og traverskraner
• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
• Mekanikk krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
• Elektrisitet
• Løfteutstyr
• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
• Oppstilling av kran
• Signaler og tegn
• Vektbedømmelse og tabellbruk
• Kranførerinstruks
• Ståltau-haistau
• Tromler-ståltauskiver

Målgruppe for kurset:
For å ta kurset må du ha fullført G11 Løfteredskap i forkant og det er ikke tilfeldig at reglene er strenge

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Meld deg på kurs

Påmelding til kurset