Anhuker, stropping & signalgiverkurs

IK Kompetanse er dedikert til å skape en grundig læringsopplevelse hvor deltakerne føler seg ivaretatt og trygge. Vi har moderne opplæringsfasiliteter og legger vekt på detaljert undervisning for å sikre at alle aspekter av anhuker, stropping og signalgiving er forstått.

Arbeid med løfteredskaper, anhuking og signalgiving krever nøye oppmerksomhet og dyktighet for å sikre sikkerheten til både operatøren og de omkringliggende. Med potensielle farer i slike operasjoner er et kurs i anhuker, stropping og signalgiving avgjørende for de som vil utføre slikt arbeid på en trygg og effektiv måte. Vår undervisning gir deg nødvendige ferdigheter og kunnskap for å minimere risiko og bidra til et sikrere arbeidsmiljø

Meld deg på

IK Kompetanse

Vi tilbyr kurs i anhuker, stropping og signalgiving. Hovedmålet med kurset er å gi deltakere økt kunnskap om løfteredskaper, anhuking og signalgiving, slik at de kan arbeide sikkert og effektivt. Kurset legger vekt på riktig bruk, forståelse av regelverk, og nødvendig sikkerhetsopplæring ved bruk av relatert arbeidsutstyr.

Innhold:

IK Kompetanse er stolte av å presentere vårt anhuker, stropping og signalgiverkurs ledet av erfarne instruktører. Vår hovedprioritet er å gi deltakerne en grundig forståelse av løfteredskaper, anhuking, stropping og signalgiving, for å fremme trygg og effektiv praksis.

Målet vårt er en sikrere arbeidsplass hvor potensielle farer ved bruk av løfteredskap forstås og forhindres. Med oss får du kunnskapen og ferdighetene som kreves for å bidra til sikrere drift og forebygging av ulykker ved løfting og forflytning av last.

Dette kurset passer både for enkeltpersoner og organisasjoner. Velg sikkerhet med vårt anhuker, stropping og signalgiverkurs.

Agenda:
• Innføring i temaet
• Lover, regler og forskrifter
• Typer løfteredskaper
• Kontroll og kasseringsregler løfteredskaper
• Løfteredskapstabeller
• Korrekt bruk av løfteredskaper
• Signalgiving og tegn

Målgruppe for kurset:
Kurset er ideelt for de som vil benytte løfteredskap i sitt daglige virke, bistå kranførere, eller være involvert i anhuking, stropping og signalgiving.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Meld deg på kurs

Påmelding til kurset