Category: Riggerkurs

  • Riggerkurs G4, G11 og fallsikring

    September 26, 2023
    Riggerkurs G4, G11 og fallsikringskurs IK Kompetanse tilbyr en intensiv og praktisk opplæring i riggeteknikker ved Vigrust net`s veletablerte fasiliteter.…