Riggerkurs G4, G11 og fallsikringskurs

IK Kompetanse tilbyr en intensiv og praktisk opplæring i riggeteknikker ved Vigrust net`s veletablerte fasiliteter. Rigging, spesielt innen offshore og onshore, inneholder komplekse utfordringer. Vårt Riggerkurs G4, G11 og fallsikring gir deltakerne den essensielle kunnskapen og ferdighetene for å sikre trygge løfteoperasjoner. Uansett din rolle innen Olje og Gass-sektoren, vil dette kurset forsterke din ekspertise i feltet.

 

Meld deg på

IK Kompetanse

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2. Riggerkurset følger offisielle opplæringsplaner og er kompetansegivende for å jobbe med rigging offshore og onshore. Alle kurs dekker kravene gitt i R-003N og R-005N.

Vigerust Net har juridisk og faglig ansvar for sertifisert opplæring for kursene G4/G11.

Teoretisk innhold:
• Lover, forskrifter og standarder
• Verneutstyr og bruk av fallsikring
• Hva er rigging, og når benyttes det
• Prinsipper, arbeidsmetoder
• Primær, sekundærstruktur
• Opphengingspunkt / festepunkt
• Avsperring og skilting
• Utfylling av dokumentasjon og merking
• Bruk av løftetabeller
• Traverskran (ikke sertifikat)

Etter bestått kurs har deltageren kompetanse som RIGGER, hvor det benyttes:
• En eller flere taljer
• Bruk av kasteblokker (enskåren)
• Vertikale, diagonale løft
• Sideveis forflytning, rotering, “skidde” på dekk
• Arbeidsvinkel, maks 60º, maks løft WLL / SWL 5.000 kg
• Planlegge riggeoperasjon
• Definering av løftevinkler
• Vurdering og godkjenning av festepunkt
• Definering av horisontale, vertikale og diagonale belastninger
• Bruk av flere taljer for både horisontal og vertikal trekking / løfting
• Sammenstilling av taljer til stropper og festepunkt

Målgruppe for kurset:
Dette er et kurs for de som ønsker å jobbe med rigging eller løfteoperasjoner innenfor Olje og Gass sektoren.

Forkunnskaper:
• Før Riggerkurset må deltakerne tatt stropp og anhukerkurs enten dokumentert etter O-1.1, eller sertifisert G11 kurs.

Opptakskrav:
• Alder: fylt 18 år
• Helse: fysisk og psykisk skikket normal godt syn, hørsel og helse

Meld deg på kurs

Påmelding ↓