Category: Offshore, shipping, bygg og anlegg

  • Kurs i flensearbeid ihht NS-EN 1591

    September 27, 2023
    Kurs i flensearbeid ihht NS-EN 1591 IK Kompetanse Vi tilbyr kurs i flensearbeid i henhold til NS-EN 1591. Hovedmålet med…
  • Riggerkurs G4, G11 og fallsikring

    September 26, 2023
    Riggerkurs G4, G11 og fallsikringskurs IK Kompetanse tilbyr en intensiv og praktisk opplæring i riggeteknikker ved Vigrust net`s veletablerte fasiliteter.…