Category: Byggfag

  • Stillasbrukerkurs

    September 27, 2023
    Stillasbrukerkurs IK Kompetanse er opptatt av å skape en god læringsatmosfære, der deltakerne føler seg ivaretatt og trygge. Vi har…