Category: Førerkort og andre sertifikater

  • Truckfører kurs

    September 26, 2023
    Truckførerkurs IK Kompetanse er opptatt av å skape en god læringsatmosfære, der deltakerne føler seg ivaretatt og trygge. Vi har…
  • Lift og personløfterkurs

    September 26, 2023
    Lift og personløfter kurs IK Kompetanse Vi tilbyr kurs i bruk av lift og personløfter. Hovedformålet med kurset er å…