Lift og personløfter kurs

Ta kontroll over dine høyder med IK Kompetanse!

Vårt spesialiserte kurs for lift og personløfter sikrer at du mottar den nødvendige dokumenterte sikkerhetsopplæringen. Uansett om du bruker lift og personløfter direkte i ditt arbeid eller opererer i nærheten, er dette kurset skreddersydd for å oppfylle dine behov. Sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vår oppgave er å sørge for at du kan arbeide trygt trygt i høyden.

Meld deg på

IK Kompetanse

Vi tilbyr kurs i bruk av lift og personløfter. Hovedformålet med kurset er å gi de som skal arbeide med eller i nærheten av lifter og personløftere kunnskap om sikker bruk, daglig inspeksjon, vedlikehold, samt regelverk og klassifisering av ulike typer løfteutstyr.

Kursinnhold:

Gjennom kurset vil arbeidstakere:

 • Forbedre sin kunnskap om sikkerhetstiltak ved bruk av personløfter og lift.
 • Bli kjent med bestemte prosedyrer og risikoer ved arbeid i høyden.

Agenda:

 • Kombinert kursrom og praksis (6 timer)
  • Lover og forskrifter
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Uønskede hendelser og risikovurdering
  • Gjennomføring av kontroller
  • Forståelse av merking og løftetabeller
  • Ulike typer av personløftere og deres bruksområder
  • Grunnleggende om konstruksjon og virkemåte
  • Praktisk gjennomgang av utstyr

Målgruppe:
Dette kurset er ideelt for alle som jobber i sektorer der lift og personløfter er standard arbeidsredskaper.

Myndighetskrav:
I forskrift med bestillingsnummer nr. 703 Forskrift om utførelse av arbeid §10 – 1 og 10 – 2, stiller norske myndigheter krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr. Dette omfatter en rekke maskiner og utstyr som ved bruk kan medføre særlig sikkerhetsrisiko.

Kursmateriell og Fasiliteter:
Kursavgiften dekker alt nødvendig kursmateriell samt mat og drikke ved vårt kurssenter.

Meld deg på kurs

Påmelding til kurset