Varme arbeider kurs

IK Kompetanse legger vekt på en trygg og engasjerende læringsopplevelse i våre moderne fasiliteter. Varme arbeider innebærer en risiko for brann, og vår opplæring er avgjørende for alle som utfører slikt arbeid, sikrer trygghet og overholdelse av relevante forskrifter.

Meld deg på

IK Kompetanse

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Hovedmålet med vårt kurs er å utruste de som utfører slike oppgaver med nødvendig kunnskap om sikre arbeidsmetoder, daglig kontroll og vedlikehold, samt forståelse av gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav knyttet til varme arbeider.

Formål:
Bakgrunnen for kurset er at personell som jobber med varme arbeider skal ha kunnskap om varme arbeider som brannårsak og være kjent med sikkerhetstiltak som må gjennomføres under varme arbeider. Dette for å unngå ulykker med brann. Videre kan denne sertifiseringen være en betingelse for at forsikring skal dekke eventuelle brannskader.

Kurset tar for seg:
• Gjeldende lover og forskrifter
• Varme arbeider som brannårsak
• Brannteori
• Alternative slukkemidler og metoder
• Sikkerhetstiltak ved varme arbeider
• Førstehjelp ved brannskade
• Eksamen
• Slukkeøvelse

Annet:
• Vi følger alle retningslinjer som er gitt og tillater 5 deltagere per kurs
• Hver deltager vil individuelt gjennomføre slukkeøvelsen i regi av instruktør

Myndighetskrav:
Kravet til opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeidet er fastsatt i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider. Sikkerhetsforskriftene er forankret i lov om forsikringsavtaler 1989.06.16. Flere andre forskrifter har også ansvarsbetingende krav i forbindelse med denne typen arbeid.

Kurset følger normen som er fastsatt av Norsk brannvernforening. Foruten brannteori og regelverk blir det i kurset satt fokus på det personlige ansvaret som utøvere av varmt arbeid har. Alle deltakere på kurset skal ha prøvd å slokke en brann ved hjelp av forskjellige typer slokkemidler. Videre skal de ha sett demonstrert forskjellige faremomenter innen brannvern og slukketeknikk. Etter endt kurs vil samtlige deltagere med bestått eksamen få et kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening med gyldighet i 5 år.

Målgruppe for kurset:
Kurset er tilpasset forsikringsbransjens krav om alle som arbeider med varme arbeider har dokumentert godkjent opplæring i varme arbeider. Arbeid utført med bruk av åpen flamme, varmlufts, slipe, skjære eller sveiseutstyr som kan lage varme eller gnister faller under definisjonen av varme arbeider.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter i Skien

Meld deg på kurs

Påmelding til kurset