HMS-kurs for ledere

Vi tilbyr en engasjerende læringsopplevelse i våre velutstyrte opplæringsfasiliteter. I henhold til Arbeidsmiljøloven §3-5 skal alle virksomheters øverste ledere kunne dokumentere opplæring i HMS-arbeid. Vårt kurs gir ledere nødvendig innsikt i HMS-utfordringer og metoder for å forebygge ulykker. Uansett om du er bedriftsleder eller verneombud, vil dette kurset utruste deg med verdifull kunnskap for å skape et tryggere arbeidsmiljø.

Meld deg på

IK Kompetanse

IK Kompetanse tilbyr et spesialisert HMS-kurs for ledere, designet for å gi bedrifts- og mellomledere en grundig forståelse av HMS' viktigste aspekter. Vårt kurs sikrer at ledere ikke bare oppfyller Arbeidsmiljøloven §3-5, men er også klare til å implementere et solid HMS-system. Kurset dekker essensielle temaer som Arbeidsmiljøloven, ansvarsroller og krav til arbeidsmiljø.

Innhold:
Arbeidsmiljøloven §3-5 krever at alle virksomheters øverste ledere skal kunne dokumentere opplæring i HMS- arbeid.

Agenda:
• Klasserom
• Innføring og orientering i Arbeidsmiljøloven
• Ansvarsroller i HMS- arbeidet
• Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Krav til arbeidsmiljø
• Oppstart og vedlikehold av HMS-system på arbeidsplassen

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for deg som er bedriftsleder og mellomleder i virksomheter med stort fokus på HMS

 

Kursmateriell:

Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Meld deg på kurs

Påmelding til kurset