Fallsikring

IK Kompetanse er opptatt av å skape en god læringsatmosfære, der deltakerne føler seg ivaretatt og trygge. De har moderne og velutstyrte opplæringsfasiliteter, og tilbyr både teoretisk og praktisk opplæring.

Arbeid i høyden kan være en risikabel oppgave, og det er viktig å ha god opplæring og kunnskap for å kunne utføre jobben på en trygg og sikker måte. Derfor er arbeid i høyden kurs en viktig del av opplæringen for alle som arbeider i høyden.

Meld deg på

IK Kompetanse

Vi tilbyr fallsikringskurs. Hovedhensikten med fallsikringskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt klassifiseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr.

Innhold:
IK Kompetanse tilbyr engasjerende fallsikringskurs med erfarne instruktører. Vi gjennomfører fallsikringskurs over hele landet. Vårt fokus er å gi deltakerne nødvendig kunnskap om sikker bruk, vedlikehold og kasseringsregler for fallsikringsutstyr, slik at de kan velge riktig utstyr for arbeid i høyden.

Målet vårt er en tryggere arbeidsplass, der du og dine kolleger unngår fallskader ved å forstå og forebygge risiko. Hos oss lærer du å trives på jobben samtidig som du håndterer farer og forhindrer ulykker.

Dette kurset er ideelt for både privatpersoner og bedrifter. Velg sikkerhet med vårt fallsikringskurs.

Agenda:
• Kombinert kurs rom og praksis 6t.
• Lover og forskrifter
• HMS – helse, miljø og sikkerhet
• Sakkyndig og daglig kontroll
• Fall forhindrende og falloppfangende systemer
• Typer og oppbygging av fallsikringsutstyr
• Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter
• Kasseringsregler for fallsikrings utstyr
• Redning og evakuering systemer og rutiner
• Praktiskgjennomgang av fallsikring og redning samt bruk av seletøy

Målgruppe for kurset:
Kurset egner seg for deg som skal ta i bruk fallsikringsutstyr eller som arbeider i høyder over 2 meter.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Meld deg på kurs

Påmelding til kurset