40 timers HMS-kurs / verneombud kurs

IK Kompetanse er dedikert til å fremme en innbydende og støttende læringsatmosfære, hvor hver deltaker føler seg verdsatt og trygg. Med velutstyrt opplæringsfasiliteter, tilbyr vi en balansert kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktiske øvelser.

HMS-arbeid i forskjellige arbeidsmiljøer kan være sammensatt, og det krever en dyp og oppdatert forståelse av de potensielle risikoene og beste praksis for å forebygge ulykker og skader. Derfor har vårt 40 timers HMS-kurs blitt utformet for å utruste deg med nødvendige verktøy og kunnskap for å skape et sikrere arbeidsmiljø. Enten du jobber direkte med HMS, er medlem av et arbeidsmiljøutvalg, verneombud eller bedriftsleder, vil dette kurset gi deg den innsikten og ferdighetene som trengs for å gjøre en forskjell.

Meld deg på

IK Kompetanse

Vi tilbyr 40 timers HMS-kurs i henhold til bransjens standarder og retningslinjer. Hovedmålet med vårt HMS-kurs er å utruste de som er engasjert innenfor HMS, HR, arbeidsmiljøutvalg, og ledelsesroller med nødvendig kunnskap om sikker arbeidspraksis. Dette inkluderer forståelse av risikoer, forebygging av ulykker, korrekt implementering av HMS-retningslinjer og en grundig kjennskap til de relevante forskrifter og lover.

Innhold:

IK Kompetanse tilbyr et dyptgående 40 timers HMS-kurs. Med våre dyktige instruktører ved roret, vil kurset veilede deg gjennom de viktigste tiltakene og forebyggende faktorer du bør være bevisst på for å bidra til et bedre miljø på din arbeidsplass.

Vår kursrekke gir deg nødvendig kunnskap for å legge til rette for en trygg arbeidspraksis. Med betydelig kompetanse i feltet, er vår undervisning tilrettelagt for å møte dine spesifikke arbeidsoppgaver og behov. Som kursdeltaker vil du samarbeide i team for å ta for deg en rekke utfordrende, men lærerike oppgaver innen HMS.

 

Agenda:

• Klasseromundervisning

• HMS forskrifter

• Arbeidsmiljøloven

• Målrettet HMS arbeid

• Verneombudets oppgaver

• Arbeidsmiljøutvalget

• Vernerunder og oppfølging

• Risikovurdering

• Fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø

• Ulykkesforebyggende arbeid

• Internkontroll

• Ansettelser og oppsigelser

 

Målgruppe for kurset:

Vårt HMS kurs er designet for de som arbeider med HMS og HR, samt de som er medlem av et arbeidsmiljøutvalg, verneombud/hovedverneombud eller er bedriftsleder.

 

Kursmateriell:

Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Meld deg på kurs

Påmelding til kurset